Onze visie

Zorgzaam Authentiek Vooruitstrevend Onderwijs

Wij heten u graag van harte welkom in onze katholieke, Nederlandstalige basisschool waarin we in samenwerking met u, ouders, kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. We kiezen voor een evenwichtige opleiding en opvoeding waarin we niet enkel kennis willen overdragen. Kwaliteitsonderwijs bieden, betekent voor ons streven naar een totale ontwikkeling van de persoonlijkheid van elk kind. We beogen zowel duurzame kennis als vaardigheden en attitudes (hoofd, hart, hand) bij te brengen. We willen met ons team de kinderen de kans geven om hun talenten maximaal te ontplooien en authentiek in het leven te staan.