Inschrijven

Van 15 januari 2024 tot en met 28 januari 2024 s er een voorrangsperiode voor broers en zussen én kinderen van personeel.  De ouders ontvangen een schrijven vanuit de school met de nodige richtlijnen.


De aanmeldingsperiode voor de verdere inschrijvingen loopt van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024.  Dit gebeurt eveneens digitaal via een website van de gemeente Zaventem (de link wordt later meegedeeld).


Hebt U niet aangemeld tussen 27 februari en 19 maart, dan kan dit nog bij de start van de vrije inschrijvingen vanaf 23 mei 2024.  Dit gebeurt ook digitaal via deze link!