Wie is wie?

zig zag

Directie en secretariaat

école-line-1

Wie zijn onze klasleerkrachten?

école-line-1

Mobiel team

école-line-1

Kinderzorg

Juf Chelsy, juf Line

Flexleerkrachten Kleuter

Juf Viviane, juf Leen, juf Julie

Gymleerkrachten

Meester Jarne, meester Daan

Flexleerkrachten Lager

Toezicht en opvang

Ons topteam!