Wie is wie?

zig zag

Directie en secretariaat

école-line-1

Wie zijn onze klasleerkrachten?

école-line-1

Mobiel team

école-line-1

Kanjerklas

Zorgteam

Juf Nicole & juf Saskia

Logopediste

Juf Maya

Kinderzorg

Juf Chelsy, juf Heidi & juf Kelly

Flexleerkrachten kleuter

Juf Viviane, juf Jessica, juf Leen, juf Orane, meester Ief & Juf Els

Leerlingcoach

Juf Loubna

Flexleerkrachten Lager

Juf Sarah, juf Lus, juf Gonda, juf Arlette, meester Ief, juf Leen, juf Annick & juf Lieselotte

Toezicht en opvang

Ons topteam!